Strona główna
O wydawnictwie
Partnerzy
Kontakt
SklepChemia 2a. Ćwiczenia dla licealistów. Zakres podstawowy i rozszerzony

Autorzy: Głowacki Zdzisław Kup
teraz
ISBN: 83-86007-81-8
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza TUTOR
Cena: 14.00 PLN
Format książki: B5
Oprawa książki: miękka
Ilość stron: 143
Rok wydania: 2003
Dostępność: Wysoka
Opis książki Chemia. Ćwiczenia dla licealistów zostały opracowane zgodnie z podstawą kształcenia ogólnego dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników oraz w oparciu o standardy wymagań egzaminacyjnych. Zeszyty ćwiczeń mogą być pomocne podczas realizacji dowolnego programu nauczania chemii dopuszczonego przez MENiS do użytku szkolnego. Ich forma i zróżnicowanie zadań dostosowane są do wymogów nowej matury z chemii. Spora część zadań posiada treści interdyscyplinarne - problemy typowo chemiczne połączone są z fizyką, biologią czy z matematyką. Zamieszczone różnorodne ćwiczenia mają uczyć rozwiązywania problemów chemicznych, krótkiego definiowania stosowanych pojęć, wyszukiwania informacji, opracowywania i graficznego przedstawiania danych, wyciągania wniosków z opisów przemian chemicznych, analizowania tekstów popularnonaukowych itp. Treści zadań tak zostały opracowane, żeby jednocześnie rozszerzyć i uzupełnić zakres wiedzy, który zawarty jest w podręcznikach. Stopień trudności ćwiczeń jest zróżnicowany - nauczyciel będzie mógł je wykorzystywać zarówno w pracy z uczniami średnimi jak i uzdolnionymi. Do każdego zeszytu ćwiczeń zostały opracowane poradniki metodyczne dla nauczycieli - zawierają uwagi metodyczne dotyczące rozwiązywania zadań, bibliografię wskazaną do pogłębienia danego zagadnienia, źródła informacji wykorzystywanych w zadaniach.
Zeszyt 2a zawiera następujące działy: Reakcje chemiczne, Podstawy obliczeń chemicznych, Roztwory i mieszaniny, Reakcje w roztworach wodnych elektrolitów.
Oficyna Wydawnicza TUTOR