Strona główna
O wydawnictwie
Partnerzy
Kontakt
SklepPorównanie fragmentów utworów literackich. Fragment utworu literackego w kontekście prądów kulturowych epoki. Przykładowe arkusze maturalne. Poziom rozszerzony

Autorzy: Harackiewicz Katarzyna, Studzińska Joanna, Wach Katarzyna Kup
teraz
ISBN: 83-86007-65-6
Wydawnictwo: TUTOR
Cena: 21.00 PLN
Format książki: B5
Oprawa książki: miękka
Ilość stron: 126
Rok wydania: 2001
Dostępność: Wysoka
Opis książki Jest to kolejna część ćwiczeń poświęconych nowej maturze z języka polskiego. Zawiera tematy, ich szablony i modele odpowiedzi przygotowujce ucznia do napisania pracy na poziomie rozszerzonym. Książka została oparta prawie wyłącznie na dziełach literackich znanych zdającemu. Tematy zawierają polecenia: zanalizowania i zinterpretowania podanych fragmentów utworów, porównania, dokonania analizy języka danego dzieła, a także odwołania się do ogólnokulturowych prądów i tendencji.

Spis treści
Wstęp.
Temat I: Na podstawie fragmentu Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią i w odniesieniu do poglądów epoki średniowiecza scharakteryzuj śmierć.
TematII: Jaki obraz człowieka, świata i Boga wyłania się z hymnu Czego chcesz od nas, Panie... Jana Kochanowskiego i sonetu O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego? Przeanalizuj i porównaj utwory.
Temat III: Porównaj bohaterów i ich sposób mówienia o miłości wyłaniający się z utworów J.Kochanowskiego Trudna rada... i J.A.Morsztyna Do trupa.
Temat IV: Dokonując analizy fragmentów Lalki B.Prusa i Ludzi bezdomnych S.Żeromskiego, porównaj dwa literackie obrazy Warszawy. W swojej wypowiedzi wykorzystaj definicję i założenia naturalizmu.
Temat V: Udowodnij, że przytoczony fragment Chłopów W.S.Reymonta ma charakter impresjonistyczny.
Temat VI: Na podstawie fragmentu Chłopów W.S.Reymonta oraz wiersza B.Leśmiana Urszula Kochanowska porównaj obrazy zaświatów przedstawione w tych utworach.
Temat VII: Na podstawie fragmentu Sklepów cynamonowych B.Schulza określ cechy awangardowości tekstu.
Temat VIII: Uczyń fragment wiersza Tadeusza Różewicza Rozebrany kluczem do rozważań na temat kompozycji przywołanych fragmentów Kartoteki.
Oficyna Wydawnicza TUTOR