Strona główna
O wydawnictwie
Partnerzy
Kontakt
SklepNowy szkolny słownik ortograficzny dla gimnazjalistów i licealistów

Autorzy: Cieślak Iwona Kup
teraz
ISBN: 83-86007-38-9
Wydawnictwo: TUTOR
Cena: 19.00 PLN
Format książki: B5
Oprawa książki: miękka
Ilość stron: 240
Rok wydania: 2000
Dostępność: Wysoka
Opis książki Nowy szkolny słownik ortograficzny przygotowany został, jako książka pomocnicza dla uczniów gimnazjów oraz szkół średnich. Ma on służyć wszystkim tym użytkownikom współczesnej polszczyzny, którzy stawiają sobie za cel, aby tworzone przez nich teksty były nienaganne pod względem ortograficznym, czyli żeby pisane były zgodnie z obowiązujacymi normami w dziedzinie pisowni.
W tekstach współczesnej polszczyzny coraz częściej obserwuje się rozliczne innowacje stanowiące poważne zagrożenie dla prawidłowego komunikowania się za pośrednictwem polskiego systemu językowego. Znaczna część tych neologizmów dotyczy ortografii i nie jest - niestety - funkcjonalnie uzasadniona. Muszą więc być one interpretowane jako usterki będące przejawem nieznajomości norm językowych oraz nieumiejetności posługiwania systemem językowym. Sprawiają bowiem, że teksty przestają być narzędziem służącym przekazywaniu informacji kodowanych przez nadawcę, a wkonsekwencji uniemożliwiają zaspokajanie różnorodnych potrzeb komunikacyjnych użytkowników współczesnego języka polskiego. Świadomość tego rodzaju zagrożeń nakazuje, aby gorąco popierać każdą inicjatywę wydawniczą, u której podstaw leży troska o poprawność współczesnego języka polskiego. Jednakże na szczególne uznanie zasługują takie przedsięwzięcia jak omawiany przeze mnie Nowy szkolny słownik ortograficzny Iwony Cieślak. Jest to bowiem dzieło, które łączy dwie niezwykle istotne cechy, a mianowicie:
  • adresowany jest przede wszystkim do uczącej się młodzieży,
  • został opracowany w taki sposób, że Autorka bez żadnych nadużyć ma prawo określać go mianem "Nowego słownika".(...)

  • Fragment recenzji dr. Marka Wiśniewskiego z Zakładu Współczesnego Języka Polskiego Instytutu Języka Polskiego UMK w Toruniu
    Oficyna Wydawnicza TUTOR