Strona główna
O wydawnictwie
Partnerzy
Kontakt
SklepObrazowanie metodą magnetycznego rezonansu w medycynie

Autorzy: Ciesielski Bartłomiej, Kuziemski Wojciech Kup
teraz
ISBN: 83-86007-12-5
Wydawnictwo: TUTOR
Cena: 20.90 PLN
Format książki: B5
Oprawa książki: miękka
Ilość stron: 136
Rok wydania: 1994
Dostępność: Wysoka
Opis książki Książka przeznaczona jest głównie dla lekarzy oraz studentów medycyny. Jest pierwszym polskim wydawnictwem obejmującym tak szeroko problemy tomografii NMR. Na blisko 130 stronach znalazło się około 40 rysunków i schematów ilustrujących podstawy fizyczne stosowanych technik obrazowania wnętrza organizmów oraz ponad 50 zdjęć przedstawiających niektóre zastosowania kliniczne.
Książka zawiera listę wskazań dla lekarzy, w jakich przypadkach diagnozowanie MR może być wartościowe. Pacjent znajdzie tutaj informacje dla siebie oraz opis przebiegu badania. Studentom i osobom mającym zamiar zająć się rozwijaniem tej dyscypliny naukowej, książka ta ułatwi późniejszą lekturę bardziej szczegółowej i zaawansowanej literatury z dziedziny tomografii MR.

Spis Treści:
1. Podstawy fizyczne metody: Co to jest magnetyczny rezonans jądrowy (czyli NMR)? Zjawisko magnetycznego rezonansu jądrowego, czyli o tym, co się dzieje w tkankach pacjenta umieszczonego w polu magnetycznym tomografu MR. Relaksacja podłużna (T1) i poprzeczna (T2). Jak się mierzy czasy T1 i T2? Ich wpływa na intensywność sygnału. Pomiar czasu relaksacji podłużnej T1 - obrazy zależne od czasu T1. Co to jest echo spinowe, czyli jak uzyskać obrazy zalezne od czasu T2.
2. Metody obrazowania - techniki rekonstrukcji obrazu.
3. Techniki specjalne w obrazowaniu MR: Techniki skracające czas badania. Środki kontrastujące. Angiografia w obrazowaniu MR. Cewki powierzchniowe. Spektroskopia NMR in vivo - obrazowanie przesunięcia chemicznego.
4. Budowa tomografu MR
5. Aspekty bezpieczeńtwa metod MR
6. Zastosowania medyczne: Ośrodkowy uklad nerwowy. Stwardnienie rozsiane. Krwawienie mózgowe obrazowane metodami CT i MR. Guzy tylnej jamy czaszki. Urazy czaszki. Układ mięśniowo - szkieletowy. Klatka piersiowa. Sutek. Narządy jamy brzusznej. Zastosowanie obrazowania MR w pediatrii.
7. Aneks. Wskazania do badan metodą MR
8. Informacje dla badanego
9. Literatura
Oficyna Wydawnicza TUTOR